Trening

Hvordan trenes Aikido?
En typisk treningsøkt på 1 1/2 til 2 timer for en aikidoutøver begynner med en halvtimes oppvarming hvor oppmyking av ledd og tøying av sener og muskler er sentralt.
Etter oppvarmingen går vi over til å trene grunnbevegelser samt en god del fallteknikk. Når vi så føler oss trygge på disse tingene, begynner vi å sette dem i sammenheng med forsvarsteknikker.
Aikido baserer seg på kast og låsningsteknikker, litt lære om anatomi og mental trening er også en del av treningen.
Våpentrening med bokken(sverd), jo(stokk) og tanto(kniv) er også en viktig del av treningen, dette gir en bedre forståelse av korrekt avstand og bevegelser, pluss at det fører til en mental skjerping. Mange av teknikkene har også sitt utgangspunkt i sverdet.
Det er i svært lite skader i Aikido. Dette kommer av at vi trener mye på fallteknikk for å beskytte oss selv. Vi trener også i en hastighet som er tilpasset både forsvarers og angripers ferdighetsnivå.
Videre er det streng disiplin under treningen. Først og fremst av sikkerhetsgrunner, fordi Aikido kan være hurtig og kraftfylt, men også fordi man ønsker å vise respekt for hva vi trener og dem vi trener med.
Hva kreves for å trene?
I utgangspunktet : Ingenting.
Hverken styrke, god form, en spesiell alder eller noe spesielt treningstøy er nødvendig. Hvem som helst kan trene Aikido.
Selv om vi på en oppvisning viser teknikker med høye fall og med stor fart, så betyr ikke det at det er det første du skal trene på. På et nybegynnerkurs vil du først og fremst trene på grunnbevegelser, fallteknikk og endel teknikker i rolig tempo.
Etterhvert som du behersker dette, vil hastigheten gradvis økes.

Etikette

Rei

I Aikido er det mye etikette for hvordan man skal oppføre seg på trening, og for hvordan man skal behandle dojo. Mye kan nok virke rart for de som er nye i Aikido, men etikette er til  blant annet for å unngå skader, fjerne støy som kan påvirke trening, skape et godt treningsmiljø og at man skal behandle hverandre med ydmykhet og respekt. Det er opp til hver enkelt å følge disse, men man ønske at alle prøver å gå frem som et godt eksempel for de andre man trener sammen med.

Dojo regler
 • Ta vare på dojoen når du er der.
 • Ta av skoene ved inngangen, så blir det enklere å holde rent samt at skitt ikke dras inn på matten.
 • Hold orden i garderoben og andre steder du ferdes.
 • Ta med deg søppel dit det hører hjemme.
 • Vær rask med å sette deg ned når instruktøren skal vise noe, så blir treningen mer effektiv for alle.
 • Dersom du må forlate matten under trening så si i fra til instruktøren på forhånd, helst før treningen starter hvis dette er mulig.
 • Dersom du av en eller annen grunn kommer for sent til treningen og treningen allerede har startet, så stå ved mattekanten og vent til instruktøren gir tegn til at du kan komme inn på matten. Ikke bare løp rett inn på matten.
 • Ta godt i mot nye medlemmer og prøv å trene med alle som er på matten, både viderekomne og helt nye.
 • Vis omtanke for den du trener med og avpass teknikk og hastighet etter ukes fysikk og erfaring. Det er ingen vits i å trene en teknikk i 100 km/t hvis partneren din ikke takler mer enn 5 km/t.
 • Tren ikke på annet under trening enn det instruktøren viser. Det er instruktørens ansvar at treningen foregår sikkert og forsvarlig for alle, derfor skal dennes anvisninger alltid etterkommes.
Dojo etikette
Aikido og Dojo etikette er basert på tradisjoenlt Japansk vis.

 • Legg fra deg klokke, smykker og annen pynt for å unngå skader. Hold neglene korte og bruk en ren treningsdrakt. Langt hår bør settes opp eller festes med en strikk el.l.
 • Hils med stående bukk mot shomen når du kommer innenfor døren i dojoen.
 • Hils med sittende bukk når du går inn på matten før trening og når du går av matten etter trening.
 • Når treningen begynner bukker alle mot shomen. Deretter snur instruktøren seg og instruktør og deltagere bukker mot hverandre mens de sier «Onegai Shimazu» (som betyr «Jeg ber om en tjeneste»)
 • Følg alltid instruktørens anvisninger. Prating under trening skal foregå så lavt og så lite som mulig, og ikke i det hele tatt når instruktøren underviser.
 • Ta hensyn til partneren din. Husk at treningen er like mye for hans skyld som din egen.
 • Når treningen avsluttes, hilser alle mot shomen. Deretter snur instruktøren seg og instruktør og deltagere bukker mot hverandre mens de sier «Domo Arigato Gozaimash-ta» (som betyr «Tusen Takk»)
 • Hils med stående bukk mot shomen når du skal gå ut av dojoen.

 

Nybegynnere

Bli dus med Aikido! Du sitter sikkert med en masse inntrykk etter å ha vært på en eller noen få treninger, og kanskje du har sett Aikido demonstrert eller lest litt på forhånd. Muligens er du blant de heldige med en masse nybegynneriver og gleder deg til neste trening, eller kanskje du tilhører den andre gruppen som synes dette er litt tungt og vanskelig. Uansett, pust ut og slapp av. Få beina ned på jorda og la de erfaringene du gjør gradvis bli dine egne. Ved å starte en aktivitet som Aikido tilfører du noe nytt i din tilværelse, og det er din egen motivasjon og ditt eget tempo som bestemmer i hvilken grad du skal utvikle deg og hvor fort det skal gå.
Bli kjent med dojoen og miljøet rundt! I det du trår inn i dojoen (treningslokalet) de første gangene er det sikkert med en følelse av bortkommenhet og nervøsitet. Vi har alle vært gjennom dette, og vår erfaring er at jo fortere en kommer i kontakt med de andre som trener og lærer miljøet å kjenne, jo fortere vil en trives og utvikle seg. Ta derfor del i de aktivitetene som foregår rundt treningen. Hjelp til og vær med på å gi inn i miljøet det du kan. Ta også vare på treningslokalet, hold det rent, føl at det er ditt – din verden – og du kan være sikker på at din progresjon i Aikido vil bli tilfredsstillende.
Når man blir lei… Mange gir opp etter å ha trent en tid fordi de føler at deres egen eller trenerens progresjon går for sakte. Det er synd, både for dem som gir opp og for miljøet som helhet. Ikke alle passer passer for å trene Aikido. Dersom du ønsker konkurranse eller ønsker å lære å slåss så er det greit nok. Eller kanskje du ønsker noe som kan læres over natten. I så tilfelle er ikke Aikido noe for deg. Vi tror imidlertid ikke dette er problemet. De fleste som begynner er rimelig klar over hva Aikido går ut på og vil lære seg denne kunsten. Allikevel finner mange seg selv plutselig i en situasjon der det blir tyngre og tyngre å trene – og før en vet ordet av det – lenger og lenger mellom hver gang en går å trener.
Vi som har holdt det gående har tatt dette til etteretning. Vi har kanskje ikke vært flinke nok til å ta vare på nybegynnerne. Jo – det er nok riktig, men vi blir gradvis bedre. Har Aikidotreningen ikke vært god nok? Sikkert ikke, men vi står på og lærer stadig mer. Det finnes mye som ikke er perfekt. I siste instans er det likevel deg selv det står på. Hva du får igjen i Aikido er proporsjonalt med det du selv gir. Dette er ikke noe kurs eller vare man betaler for og får resultatet hjem i postkassen. Vi som har trent en tid kan bare vise deg veien og hjelpe ti, men du må være innstilt på å gå selv.
Det beste rådet vi kan gi er tren regelmessig. Ikke start for hardt. Velg ut noen dager i uken som settes av til Aikidotrening. Ikke godta dine egne unnskyldninger for å la være å gå. De viktigste treningene er når det regner og det hadde vært best å sitte hjemme i godstolen for i stedet å se på TV, eller når vårsolen eller en film lokker. Gå for all del og tren når du har mye arbeid og mye å tenke på – dette gir avkobling og energi til å ta fatt på problemene på ny. Hvis du støter på problemer med deg selv på treningen, hindringer, stagnasjon, forvirring eller lignende, så stå for all del på. Det er nettopp i slike periode du utvikler deg mest.
Ved siden av å trene regelmessig er det en ting til som er en forutsetniong for at du skal utvikle deg på sikt, og det er at du har en åpen holdening. Som nybegynner er du heldig. Du er nyskjerrig og lytter, ser og prøver å kopiere det som blir vist. Etter en stund fylles gjerne hodet og mottageligheten blokkeres. Så for din egen del, uansett hvor lenge du har trent, så behold ditt «nybegynnersinn» og hver treningsøkt vil bringe en masse nytt og gi nye innfallsvinkler og dypere innsikt.