Priser og Kontrakt

Vanlige medlemmer

4200,- pr. år ordinær

3000,- pr. år student

3000,- pr. år voksen med junior

2400,- pr. år Junior (7-15 år)

Besøkende
Alle har rett på 1 gratis trening hos oss.
Enkeltøkt ikke medlem; Kr 100,-
For besøkende fra andre klubber er satsen Kr 50,- per trening.
Graderinger, Leirer og andre arrangement.
Norges aikidoforbund tar inn en avgift for hver gradering som varierer etter forhold. Pris blir da opplyst på forhånd.
Leirer og arrangementer, turer o.l. varierer i pris etter hvert tilfelle. Priser blir da annonsert samtidig med det aktuelle arrangementet.

Kontrakt

Bergen aikidoklubb har en avtale med CMS Norge, som sender ut månedlige fakturaer til medlemmene våre.
Det er 1 måneds oppsigelsestid på medlemskapet.
Treningsdrakter: Det er mulig å kjøpe treningsdrakt ( Keiko-gi) hos oss.

NB!

Kontraktene gjelder for et halvt år om gangen, og blir

automatisk

fornyet etter at det har gått et halvt år.

Dersom du har undertegnet en kontrakt og du ikke vil at denne kontrakten skal fornyes automatisk, må du si kontrakten opp

skriftlig.

Det vil ikke være tilstrekkelig å gi beskjed muntlig eller per mail til en instruktør om at du har tenkt å slutte i klubben.

 

Share This