Hovedinstruktør: Teknisk Ansvarlig – Torstein Jacobsen

Styret: Steffen Wikan, leder, 412 45 722

Sekretær: Reidar Alsaker,.

Kasserer: Kjartan Refvik,.

Junioraikido: Gudrun Urd Sylte