Barn og Ungdom

Aikido er en fredelig kampkunst der vi ikke ønsker å gå i kamp. I aikido møter man hardt med mykt, og bruker motstanderens energi og styrke for å nøytralisere angrepet.

På barn og ungdomspartiene vil deltakerne oppleve trening i trygge omgivelser. Det er alltid to godkjente instruktører til stede. Barna lærer fallteknikk, styrke, balanse, forbedret koordinasjonsevne og å bli glad i kroppen sin.

De får også trent seg i samspill og empati. Gjennom trening og etikette lærer barna selvdisiplin og kroppsbeherskelse.

Barnetreningene passer for barn fra syv til femten år.

Det er ønskelig at deltakerne møter opp minst et kvarter før trening. Etter at man har tatt på seg drakten, og bukket inn til dojoen kan man bruke mattearealet til lek og selvtrening. Når treningen starter, altså presist 18:00 skal alle sammen sitte i korrekt sittestilling på rekke, vendt mot ”shomen”. Dette gjør at deltakerne endrer fokus til det som skal skje, og at barna nullstiller seg og åpner seg for nye inntrykk. Under trening gjelder vanlig etikette.

Barn og ungdomstreningene vil ha et litt annerledes fokus med mer lek innkorporert i treningen. Videre blir det fokusert på teknikker, fallteknikk, pusteøvelser, tøyning og avslapning. Og det skal selvsagt være gøy!

Mon grader for barn.

Barn og ungdom opp til 15 år kan gradere seg innen mon grader i aikido. Dette er juniorgrader som tilsvarer voksengradene kalt kyugrader. Mon gradene er det flere av og mindre man må kunne til hver grad, på denne måten skal de kunne lære seg litt og litt og gradere oftere.

For å få lov til å gradere til ny grad må personen kunne sitt pensum, huske det forrige, ha nok tid og økter som står på kravet og få godkjennelse fra hovedinstruktør til å prøve.

Gradene blir markert med nytt farget belte, det går fra 13. til 1. mon, med gult, oransje, grønt, blått, rødt, brunt og til slutt belte med svart stripe.

Når man blir 15år kan mon graden konverteres inn i tilsvarende kyu grad.

Skjema med forventede teknikker til Mon gradering.

Pris og treningstider:

For personer under 16 år koster det 200 per måned. Første trening er gratis.

Barn og ungdomspartiet er mandag 18.00 – 19.15. Husk å møt opp minimum kl 17.50 fordi dørene låses,

Velkommen til barn og ungdomstrening i Bergen Aikidoklubb.

Alle instruktører ved Bergen Aikidoklubb med ansvar for personer under 18 år har politiattest.

Ny instruktør for juniorene er Pawel Wesolowski fra august 2016, hjelpeinstruktør er Gudrun Sylte.

Les om trening i Bergen Aikidoklubb her

Du kan laste ned posteren for barnetreninger her