Bergen Aikidoklubb inviterer til årsmøte onsdag den 28. mars klokken 1930. Saksliste finnes her. Saker som du vil ha med på møtet må være styret i hende senest torsdag 22 mars. Saker sendes inn til kontakt@bergenaikido.no.

Noe lett mat og drikke vil bli servert.


Med vennlig hilsen
på vegne av styret
Steffen B. Wikan